Spoločnosť E-Sperk.sk s.r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou E-Sperk s.r.o.. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi – pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť E-Sperk s.r.o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

 PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely E-Sperk s.r.o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť E-Sperk s.r.o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail info@e-sperk.sk . Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť E-Sperk s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať. Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od e-sperk.sk, odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra. Spoločnosť E-Sperk s.r.o. si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.

ČO SÚ COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť E-Sperk.sk s.r.o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.e-sperk.sk. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou napr. prostredníctvom newsletteru. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.